ZASADY
DOSTĘPU PRZEZ INTERNET DO INDYWIDUALNYCH KONT CZYNSZOWYCH

(ADA-WEB e-konta czynszowe)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Do uzyskania dostępu do stanu swoich e-kont czynszowych poprzez przeglądarkę internetową (Internet) są uprawnione osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w MSM.

Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do tej usługi jest posiadanie przez zainteresowaną osobę prywatnego konta e-mail.

II. PROCEDURA UZYSKANIA DOSTĘPU

W celu uzyskania dostępu do swoich kont czynszowych osoba uprawniona powinna zgłosić się osobiście do biura MSM pokój nr 4 gdzie po zweryfikowaniu przez obsługę prawa do zajmowanego lokalu(i) i przekazaniu adresu swego konta e-mail, otrzyma dokument potwierdzający zgłoszenie zawierający:

- adres internetowy serwisu kont czynszowych

- indywidualny identyfikator cyfrowy

- indywidualne hasło (bez możliwości zmiany w serwisie)

- oświadczenie o zapoznaniu się z ZASADAMI dostępu do kont czynszowych.

Uwaga!!!! 

Pierwsze logowanie do systemu przeglądania kont czynszowych ADA-WEB jest możliwe w następnym dniu po aktywowaniu tej usługi przez personel MSM.

III. MINIMALNE WYMOGI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRZEGLĄDANIA KONT CZYNSZOWYCH

Minimalne wymogi systemowe są następujące:

- komputer klasy Pentium II lub wyższej, RAM 500 MB, Procesor 600 Mhz,

- system operacyjny MS Windows XP lub wyższy,

- karta graficzna obsługująca rozdzielczość minimum 1024x768,

- przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer wersji minimum 11, lub inna dowolna przeglądarka obsługująca środowisko JavaScript.

 

IV. LOGOWANIE I PRZEGLĄDANIE KONT CZYNSZOWYCH

 

W celu zalogowania się w serwisie e-kont czynszowych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej należy wejść na stronę internetową Spółdzielni http://www.msmsuwalki.pl a następnie wybrać w menu (z lewej strony serwisu) pozycję „CZYNSZOWY SERWIS E-KONTA”, co spowoduje otwarcie w przeglądarce nowego okna „ADA-WEB”.

 

Połączenie z serwerem ADA-WEB (czynszowych e-kont) jest automatycznie szyfrowane, co zapewnia poufność przesyłanych przez internet informacji. W celu upewnienia się że połączenie jest prawidłowo zestawione sprawdzić należy czy  adres strony logowania rozpoczyna się od zwrotu https://.... co oznacz że połączenie jest szyfrowane,

 

W celu zalogowania się w serwisie kont czynszowych ADA-WEB należy poprawnie (zgodnie z dokumentem rejestracji konta) wypełnić pola w tabeli logowania. Wprowadzone dane potwierdzamy klikając w pole „OK.”.

Przeglądanie serwisu czynszowego jest intuicyjne i nie wymaga przygotowania informatycznego.

Ważne!!! Wylogowanie z systemu następuje po kliknięciu na pole „Wyloguj” które bezpiecznie zamyka trwające połączenie.

V. SYTUACJE AWARYJNE

W przypadku potrzeby zmiany lub zablokowania na stałe indywidualnego hasła do czynszowego serwisu internetowego należy zgłosić się osobiście do biura MSM pokój nr 4.

Zastrzeżenie aktualnego hasła można zgłosić osobiście lub telefonicznie pod nr 87 567 73 00 wew. 107.

Pytania szczegółowe dotyczące obsługi i wymagań systemu ADA-WEB można zgłaszać pisemnie w sekretariacie MSM lub na skrzynkę e-mail sekretariat.msm.suwalki@wp.pl