Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
16-400 Suwałki ul. M. Reja 80a
Centrala: 87-567-73-00
Sekretariat: 87-567-75-23
Fax: 87-567-73-00 w.103

E-mail: sekretariat.msm.suwalki@wp.pl

SPIS TELEFONÓW MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Leszek Marek Janiszewski

87 567 75 23

Zastępca Prezesa Zarządu

Magdalena Wasilewska

87 567 75 23

87 567 73 00

 

Główny Księgowy

Katarzyna Dębowska

 87 567 73 00 wew. 5

 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Kierownik Działu

Elżbieta Kadysz

 87 567 73 00 

Czynsze mieszkaniowe, dodatki mieszkaniowe, rozliczenia zużycia wody, kredyty

Barbara Hołubowicz

 87 567 73 00 wew. 1

Finanse i księgowość

Sylwia Milewska

 87 567 73 00 wew. 6

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Kierownik Działu

Przemysław Sienica

87 567 73 00 wew. 4

Eksploatacja, konserwacja, remonty, usterki, utrzymanie porządku

Barbara Augustajtys

Bogdan Szczęsny

87 567 60 05 lub 87 567 73 00 wew. 2

87 567 60 05 lub 87 567 73 00 wew. 2

Inspektor Nadzoru (remonty itp.)

Marek Żebrowski

87 567 73 00 wew. 3

 

STANOWISKA SAMODZIELNE

Sprawy samorządowe i pracownicze

Halina Rauf

87 567 75 23

87 567 73 00