Suwałki 28,09,2011r.

OGŁOSZENIE NR 10/2011

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ul. Reja 80A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wrót (krat) dwuskrzydłowych stalowych do wiat śmietnikowych wraz z montażem przy budynkach:

1. Wiata przy Reja 78 - wymiar wrót 1,60x2.37 m.

2. Wiata przy Reja 84 - wymiar wrót 1,60x2.37 m.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A do dnia 17.10.11r. godz. 0900, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 905

Szczegółowe i dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerami telefonów 87-567-60-05 lub 87-567-73-00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe wymagania odnośnie wrót:

1. Wyrób ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze konstrukcji.

2. Zamek zatrzaskowy z wkładką i pochwytem z zewnątrz (klamka + pochwyt), mocne zasuwy blokujące jedne skrzydło dołem i górą.

3. Blachy węzłowe uniemożliwiające odblokowanie wrót (odciągnięcie zasuw skrzydła).

 

Spis ogłoszeń