Suwałki 28,12,2011r.

OGŁOSZENIE NR 14/2011

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach organizuje wyprzedaż materiałów elektrotechnicznych zalegających w magazynie MSM wg asortymentu jak w załączniku poniżej.

Ewentualne oferty zakupu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2012 r. w sekretariacie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru kupującego lub unieważnienia oferty bez podania przyczyn.

 

 Spis ogłoszeń