Suwałki 10,03,2010r.

OGŁOSZENIE NR 1/2010

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ul. Reja 80A ogłasza przetarg nieograniczony na następujące roboty budowlane:

1. Malowanie klatek schodowych

2. Wykonanie wiaty śmietnikowej

3. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych

4. Roboty instalacyjne – wymiana wodomierzy

5. Wymiana rynien dachowych

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A do dnia 30.03.10r. godz. 0900, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 905

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerami telefonów 87-567-60-05 lub 87-567-73-00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Spis ogłoszeń