Suwałki 22,04,2009r.

OGŁOSZENIE NR 2/2009

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ul. Reja 80A ogłasza przetarg nieograniczony na następujące roboty budowlane:

1. Roboty dekarskie

2. Remont elewacji budynku z posadzkami balkonów

3. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych

4. Roboty drogowe

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A do dnia 12.05.09r. godz. 0900, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 905

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerami telefonów 087-567-60-05 lub 087-567-73-00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Spis ogłoszeń