Suwałki 7,02,2011r.

OGŁOSZENIE NR 2/2011

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, iż ustalono wstępnie wysokość wkładu budowlanego w planowanym do rozpoczęcia w roku bieżącym budynku oznaczonego literą ,,D" przy ul. Papieża Jana Pawła II/Świerkowej w Suwałkach o wysokości j.n. :

- lokal mieszkalny - 3 300 zł/m2 p.u. + podatek VAT (aktualnie 8%) = 3 564 zł/m2 p.u.

- garaż - 1 300 zł/m2 p.u. + podatek VAT (aktualnie 23%) = 1 599 zł/m2 p.u.

- miejsce postojowe - 1 150 zł/m2 p.u. + podatek VAT (aktualnie 23%) = 1 414,50 zł/m2 p.u.

Ustalone terminy i wysokości wpłat wymaganego wkładu budowlanego:

I rata - 10 000 zł - przed zawarciem umowy

II rata - 20% wartości ustalonego wkładu budowlanego - do 30 czerwca 2011 roku

pozostałe raty - w równej wysokości , płatne co trzy miesiące

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Spółdzielni w BS Rutka Tartak O/Suwałki nr 35 9367 0007 0010 0007 2720 0001

Terminy realizacji budynku :

l rozpoczęcie - III kwartał 2011 roku

l zakończenie - III kwartał 2013 roku

Umowa o budowę lokalu (mieszkania, garażu lub miejsca postojowego) zawarta zostanie z osobą (osobami), pod warunkiem spełnienia n/w wymogów:

a) wpłata wymaganej I raty wkładu budowlanego

b) w przypadku braku członkostwa w naszej Spółdzielni - złożenie deklaracji przystąpienia do spółdzielni

c) uregulowanie na konto bankowe Spółdzielni wymaganej wpłaty udziałów członkowskich odrębnie za każdy lokal (aktualna kwota 415 zł) oraz 346 zł wpisowego z tytułu przyjęcia w poczet członków spółdzielni

d) przedłożenie kserokopii dowodu osobistego oraz podanie numeru NIP i PESEL (w przypadku małżonków dowodów osobistych oraz numerów NIP i PESEL)

Bliższych informacji udziela Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach oraz Dział członkowsko - mieszkaniowy i inwestycji, pokój Nr 9, tel. 87 567-73-00.

 

Spis ogłoszeń