Suwałki 10,01,2012r.

OGŁOSZENIE NR 2/2012

 

Zarządca Nieruchomości - Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ul. Reja 80A ogłasza przetarg nieograniczony na  remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ( 6 mieszkań) przy ul. Hubala 10.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A do dnia 27.01.12r. godz. 0900, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 905

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerami telefonów 87-567-60-05 lub 87-567-73-00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Pobierz specyfikację

 

Spis ogłoszeń