Suwałki 01,02,2012r.

OGŁOSZENIE NR 3/2012

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, z siedzibą Suwałki ul. Reja 80A, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 16 w Suwałkach. Lokal o powierzchni 24,81 m2 jest położony na parterze budynku, cena wywoławcza 250 zł netto plus VAT plus opłaty za media.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000 zł. na konto Spółdzielni w BS Rutka Tartak nr 35 9367 0007 0010 0007 2720 0001.

Wadium należy wpłacić w terminie do 15.02.2012 r.

Przetarg odbędzie się dnia 17.02.2012 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 1000.

Wadium zostanie zaliczone na zabezpieczenie terminowości opłat najmu lokalu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu.

Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu na wskazane konto bankowe.

Opłaty za używanie lokalu będą naliczane od dnia 01.03.2012 r.

Lokal można oglądać w dniach 13 i 14.02.2012 r. w godz. 1300 - 1400 lub w innym uzgodnionym terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Projekt umowy najmu i bliższe informacje w Dziale członkowsko - mieszkaniowym i inwestycji, pokój nr 9, tel. 87 567-73-00 wew. 112 i 115.

 

Spis ogłoszeń