Suwałki 09,06,2010r.

OGŁOSZENIE NR 4/2010

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ul. Reja 80A ogłasza przetarg nieograniczony na roboty instalacyjne: montaż podpionowych zaworów regulacyjnych instalacji c.o. wraz z wymianą izolacji w sześciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A do dnia 28.07.10r. godz. 0900, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 905

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerami telefonów 87-567-60-05 lub 87-567-73-00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Spis ogłoszeń