Suwałki 21,03,2012r.

OGŁOSZENIE NR 4/2012

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ul. Reja 80A ogłasza przetarg nieograniczony na następujące usługi i roboty remontowe:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.

2. Zagospodarowanie terenu – nawierzchnie z kostki brukowej.

3. Remont elewacji wiatrołapów.

4. Remont (malowanie) klatek schodowych.

5. Roboty instalacyjne – wodomierze mokrobieżne (dostawa z wymianą).

6. Wykonanie wrót (krat) do wiat śmietnikowych.

7. Wykonywanie drobnych robót remontowo – budowlanych i instalacyjnych (wskaźniki do kalkulacji).

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A do dnia 11.04.12r. godz. 0900, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 905

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerami telefonów 87-567-60-05 lub 87-567-73-00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Spis ogłoszeń