Suwałki 24,08,2009r.

OGŁOSZENIE NR 6/2009

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, iż ustalono wstępnie wysokość wkładu budowlanego w planowanym do rozpoczęcia w roku bieżącym budynku ozn. literą "A" przy ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach, w wysokości j.n.:

- lokal mieszkalny - 2.900 zł/m2 +podatek VAT (aktualnie 7%) = 3.103 zł/m2 pu

- garaż - 1.160 zł/m2 +podatek VAT (aktualnie 22%) = 1.415,20 zł/m2 pu.

Ustalone terminy i wysokości wpłat wymaganego wkładu budowlanego:

- I rata - 10.000 zł (w tym wpłacona zaliczka - przed zawarciem umowy),

- II rata - 30% ustalonego wkładu budowlanego - 2 miesiące od terminu zawarcia umowy,

- pozostałe raty w równej wysokości - płatne średnio co trzy miesiące,

- ostatnia rata płatna 3 m-ce przed terminem przekazania segmentu budynku, w którym znajduje się mieszkanie lub garaż.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Spółdzielni w BS Rutka Tartak O/Suwałki Nr 35 9367 0007 0010 0007 2720 0001.

Budynek mieszkalny przekazywany będzie do robót wykończeniowych etapami (segmentami). Ustalone terminy przekazywania poszczególnych segmentów:

- segment III tj. mieszkania Nr 58-101, garaże Nr 1-15 - do X.2010 r.

- segment II tj. mieszkania Nr 26-57, garaże Nr 16-27 - do VII.2011 r.

- segment I tj. mieszkania Nr 1-25 - do IX.2011 r.

Umowa o budowę lokalu (mieszkania lub garażu) zawarta zostanie z osobą (osobami), która(e) spełni(ą) n/w warunki:

a) wpłata wymaganej I raty wkładu budowlanego,

b) w przypadku braku członkostwa w naszej Spółdzielni złożenie stosownej deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,

c) uregulowanie na konto bankowe Spółdzielni wymaganej wpłaty udziałów członkowskich odrębnie za każdy lokal (aktualna kwota 383 zł) oraz 319 zł wpisowego z tytułu przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,

d) przedłożenie kserokopii dowodu osobistego i podanie nr NIP (w przypadku małżonków kserokopii dowodów osobistych oraz numery NIP).

Wszelkich informacji udziela Zarząd Spółdzielni oraz pracownicy Działu członkowsko-mieszkaniowego i inwestycji w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Reja 80A, telefon 087 567 73 00.

 

Spis ogłoszeń