Suwałki 31,03,2011r.

OGŁOSZENIE NR 6/2011

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ul. Reja 80A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż bramy przesuwnej wraz z automatyką i robotami towarzyszącymi.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A do dnia 19.04.11r. godz. 900, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 905.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerami telefonów 87-567-60-05 lub 87-567-73-00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Spis ogłoszeń