Suwałki 13,04,2011r.

OGŁOSZENIE NR 7/2011

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ul. Reja 80A ogłasza przetarg nieograniczony na następujące roboty remontowe:

1. Roboty dekarskie

2. Wykonanie wiaty śmietnikowej

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A do dnia 04.05.11r. godz. 0900, otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 905

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerami telefonów 87-567-60-05 lub 87-567-73-00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Spis ogłoszeń