Telefony awaryjne (po godzinach pracy Spółdzielni)

 

 604 452 508

Usterki Hydrauliczne 

505 141 210

Usterki Instalacji Elektrycznej

602 807 620

Usterki Instalacji Gazowej

503 397 030

Usterki Instalacji Domofonowej

 

999 Pogotowie Ratunkowe 
997 Policja 
998 Straż Pożarna
986, 87 5652231 Straż Miejska 
991, 87 5664217 Pogotowie Energetyczne 
87 5672700 Wodociągi 
992, 87 5675727 Pogotowie Gazownicze 
993, 87 5651394 Pogotowie Ciepłownicze