Telefony awaryjne (po godzinach pracy Spółdzielni)

 

 696 480 487

Awarie Hydrauliczne 

505 141 210

Awarie Instalacji Elektrycznej

506 662 808

Awarie Instalacji Gazowej

 

999 Pogotowie Ratunkowe 
997 Policja 
998 Straż Pożarna
986, 87 5652231 Straż Miejska 
991, 87 5664217 Pogotowie Energetyczne 
87 5672700 Wodociągi 
992, 87 5675727 Pogotowie Gazownicze 
993, 87 5651394 Pogotowie Ciepłownicze