WPISOWE, UDZIAŁY

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1596) nie stosuje się w spółdzielniach mieszkaniowych przepisów ustawy – Prawo spółdzielcze dotyczących udziałów i wpisowego..

W załączeniu analiza przepisów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.