WPISOWE, UDZIAŁY

Zgodnie z § 9 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dniem 01 stycznia 2017 r.

- Wpisowe wynosi 500 zł.

- Udział wynosi 600 zł za każde prawo do lokalu.