WALNE ZGROMADZENIE 2019 

 

Protokoły z I , II i III części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach odbytego w dniach 20, 21 i 22 maja 2019 r.

DOKUMENTY NA WALNE ZGROMADZENIE