WALNE ZGROMADZENIE 2017

 

Protokoły z I i II części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach odbytego w dniach 29 i 30 maja 2017 r.

DOKUMENTY NA WALNE ZGROMADZENIE